Urz±dzenia ch³odnicze do przechowywania cia³ zmar³ych.

Ch³odnie podwójne

Ch³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójna
Ch³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaCh³odnia podwójnaIGLOO - KROTOSZYN CH£ODNICTWO & KLIMATYZACJE